Domy

   Napisane przez: Janusz "Ivellios" Kamieński

Rivendell nie było tylko jednym domem, ale kompleksem budynków, w których żyli i pracowali elfowie chronieni przez Elronda. To właśnie w tych budynkach usytuowane były kuźnie, biblioteki, zbrojownie, garnizony.

Domy Bractwa Rivendell to pomniejsze grupy Członków zajmujące się wybranym zagadnieniem. Jak jest powiedziane w Kodeksie: Każdy Członek Bractwa może należeć do dowolnej ilości Domów Bractwa Rivendell.

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat poszczególnych Domów w Rivendell. Każdy z nich docelowo będzie posiadał wydzieloną przestrzeń na stronie, która pozwoli na zarządzanie nim i informowanie o jego pracach.

Aktualnie funkcjonujące Domy: