Kodeks

   Napisane przez: Janusz "Ivellios" Kamieński

Kodeks Bractwa Rivendell do zbiór reguł, których zobowiązujemy się przestrzegać podczas naszej obecności w Bractwie. Nie trzymamy się sztywno tych reguł. Są one dla nas wskazówkami, podpowiedziami, jak należy postępować. Pełne zasady działania Bractwa opierają się na Kodeksie.

Dokładniejszy opis naszego Kodeksu znajdziesz w dziale Prawa. Tam też znajdziesz dokładne informacje i decyzje Opiekunów Bractwa.

Prawo Tradycji

 1. Zobowiązuję się podtrzymywać i umacniać więzi pomiędzy Członkami Bractwa, zawsze szanując każdego z nich.
 2. Zobowiązuję się działać tylko dla dobra społeczności, którą tworzymy.
 3. Zobowiązuję się szanować tradycje Bractwa i dbał o pamięć tych, którzy byli z nim związani.
 4. Zobowiązuję się zgłębiać wiedzę o dziełach J.R.R. Tolkiena, które nas połączyły.
 5. Zobowiązuję się dochowywać praw Kodeksu.

Prawo Porządku

 1. Zostać Członkiem Bractwa może każdy, kto przyjmie Kodeks i pozostaje nim niezależnie od pełnionej funkcji.
 2. Mistrz Bractwa wybiera Opiekunów, którzy razem z nim i Przedstawicielem Członków stanowią Radę Opiekunów, decydującą o zmianach w Bractwie.
 3. Mistrz Bractwa podejmuje ostateczną decyzję o zmianach proponowanych przez Radę Opiekunów.
 4. Przedstawiciel Członków wybierany jest przez Członków Bractwa, nie pełniących żadnych funkcji w hierarchii Bractwa, spośród nich samych.
 5. Domy Bractwa Rivendell pozostają pod kontrolą Rady Opiekunów.

Prawo Rozwoju

 1. Każdy Członek Bractwa może należeć do dowolnej ilości Domów Bractwa Rivendell.
 2. Domy odpowiadają za rozwój wybranej dziedziny działalności Bractwa określonej przez jej Zwierzchnika.
 3. Każdy Członek Bractwa może utworzyć własny Dom, stając się jego Zwierzchnikiem i biorąc na siebie obowiązek dbania o jego dobro.
 4. Zwierzchnik Domu decyduje o zasadach jego działania.
 5. O ilości Domów, którym można przewodzić, decyduje Rada Opiekunów, rozpatrując indywidualne przypadki.